Święto Peruna 2019

Dnia 27 lipca nasza gromada obchodziła święto Peruna. Nawiązując do charakteru tego święta, wspomnieliśmy poległych w bojach bohaterów i przodków oraz oddaliśmy im hołd, aby pamięc o ich czynach nigdy się nie zatarła. Obchody święta wieńczyły konkurencje sportowe, walki na miecze oraz biesiada trwająca do późnego wieczora. Tej nocy, niczym w hołdzie dla gromowładnego, niebo przeszywały błyskawice, gdyż nad Warszawą rozszalała się silna burza. Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym i tym z Warszawy i tym z dalszych stron Polski i tym z innych stron Europy.

Reklamy

Błędne Skały

Znajdujące się w Sudetach, popularne Błędne Skały owiane są legendą, siegającą swoimi korzeniami pogańskich czasów.

Z wieloma, powszechnie znanymi miejscami, związane są mniej znane legendy. Legendy, które swoimi korzeniami sięgają dawnych czasów, kiedy ludzie czcili jeszcze starych Bogów. Przykładem takiego miejsca są Błędne Skały w Sudetach.

Dawno temu na miejscu skalnego labiryntu wznosiła się góra zwana Skalniakiem, która była miejscem składania ofiar starych Bogom. Pewnego dnia ludzie na niej zebrani chcieli złożyć ofiarę Bogom pól i łąk, prosząc o dobre plony. W trakcie obrzędu spostrzegli nieznajomego. Był on wysoki i barczysty z długą brodą, stał bez ruchu wpatrując się w zgromadzonych ludzi. Nieznajomy został poproszony o przyłączenie się do obrzędu, jednak pozostał niewzruszony. Przewodzący uroczystości kapłan rozpoznał w nieznajomym Ducha Gór i rzucił w jego kierunku lekceważace słowa. Stwierdził, że nie oddają mu już czci, gdyż nie wierzą więcej w jego moc. Inni zebrani, także zaczęli drwić z Ducha Gór, który rozgniewał się i tupnął nogą.

Wtedy góra zatrzęsła się, skały zaczęły pękać, rozwarły się sczczeliny, niebo rozświetliły błyskawice i przeszył grom. Ludzie zaczęli uciekać w popłochu, szukająć schronienia. Kiedy kataklizm się skończył, ocalałym ukazał się nowy widok. Nie było już góry, a na jej miejscu piętrzyły się rozmaite głazy i formacje skalne – skalny labirynt, który istnieje tam do dziś.

Sprawca tego zamieszania nazywany jest Duchem Gór lub Karkonoszem. Wedle najstarszych, średniowiecznych źródeł ma on postać rogatego gryfa. Jednak z czasem jego wizerunek uległ przemianie do postaci brodatego starca, ubranego w znoszone szaty, wspartego na podróżnych kiju.

Istnieją różne teorie tłumaczące pochodzenie Karkonosza. Jedna z teorii uznaje go za relikt kultu Cernunnosa, celtyckiego boga lasów i zwierząt, natury oraz płodności, z czasów, kiedy te tereny były zamieszkałe przez Celtów. Według innej teorii, kult Karkonosza wiążę się ze słowiańskim kultem źródeł Łaby. A inne teorie proponują inne wyjaśnienia. Mimo wieloznaczności można przyjąć, że pod postacią Karkonosza, kryje się stary kult miejscowego boga, który przetrwał do naszych czasów w formie legendy.

 

Noc Kupały 2019

Noc Kupały już za nami. 22 czerwca spotkaliśmy się wszyscy, by przy dźwiękach bębna pożegnać Jaryłę, a powitać Dadźboga. Wraz z przesileniem skończyła się wiosna, a zaczęło lato. Wszelkim ceremoniom i tradycjom stało się zadość, było plecenie i rzucanie wianków, skoki przez ogień i długa biesiada. Wszystkim przybyłym dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Sława!

Maik 2019

Niedawno, 12 maja, przy akompaniamencie szeleszczącego deszczu i rechocących żab, odprawiliśmy Maik. Centralnym punktem obrzędu majowego był słup, symbolizujący axis mundi – oś świata. Podczas uroczystości, symbolicznie zostało zasiane ziarno na poczet przyszłego dobrobytu wszystkich uczestników. Dziękujemy za przybycie naszemu gościowi specjalnemu – Thomasowi Rowsellowi i wszystkim, którzy zechcieli przyjść i wraz z nami wspólnie uczestniczyć w tym mokrym obrzędzie i późniejszej biesiadzie. Jak i w poprzednim roku towarzyszyła nam ta sama para łabędzi.

Jare Gody 2019

Obchody Jarych Godów już za nami. 23 marca zebraliśmy się i wspólnie z Zadrużnym Kręgiem Rodzimowierczym definitywnie pożegnaliśmy zimę, a Marzanna odpłynęła w dal, symbolicznie została odesłana za martwe mody, aby mogła się odrodzić w następnym roku. Tradycyjnie na stole obrzędowym pojawiły się pisanki, a towarzyszące łabędzie wpasowały się w ich symbolikę, nawiązując do słowiańskiego mitu kosmogonicznego o zrodzeniu się Swaroga z kosmicznego jaja pod postacią łabędzia. Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym za wspaniałą atmosferę i wspólną biesiadę. Sława!

Brzozowy zagajnik w Chybicach

W miejscu dawnej bitwy, nieopodal Chybic wyrósł brzozowy zagajnik. Wedle miejscowych, dusze poległych w bitwie wrosły w owe drzewa, a sam zagajnik otoczony był kultem, jakim otoczone były, znane z dawnych czasów święte gaje.

We wsi Chybice w województwie świętokrzyskim w 1704 roku miała miejsce bitwa między Polakami, a Szwedami. W miejscu bitwy wyrósł brzozowy zagajnik, który otoczony został przez miejscowych swoistym kultem. Zaświadcza o tym relacja z 1842 roku:

Gdyśmy zaś tę wieś minęli, ujrzeliśmy śliczny brzeźniak rzadkawy, ale stary, na dwoje
podzielony w poprzek, potem prawdziwa osobliwość w tych jeszcze stronach, gdzie lasów
tam szczupło. Pnia ściętego nie widać. Wieśniacy zaś w religijnym ten las poszanowaniu
mają, utrzymując [że] w tym miejscu zaszła bitwa między Polakami i Szwedami, a dusze
poległych wojowników z obu stron w brzozy wrosły, osobno Szwedów, osobno Polaków.
Lasek ten, niejako święty, żaden się siekierą ciąć nie waży i temu to przesądowi winna ta
okolica chociaż tę kupę pięknych drzew.

Obecnie w okolicy wsi drzewa także są rzadkie, dominują pola i łąki. Jednak znajduje się tam zagajnik wyglądem przypominający ten z powyższego opisu. Prezentują go poniższe zdjęcia. Drzewa są jednak zbyt młode, aby mogłyby być tymi, które wyrosły na początku XVIII wieku. Czy mogą być jednak przesiewami brzóz, które otoczone były tutaj niegdyś czcią? Niewykluczone. Kult jakim otoczone były owe brzozy, przywodzi na myśl, znane z kronik święte gaje, które także były miejscem pobytu i kultu zmarłych przodków.

Reincarnation beliefs in Slavic paganism

Text about the issue of the migration of souls in the Slavic paganism. Discussing historical and folklore sources, testifying to the existence of such faith in the ancient Slavs and related Indo-European religions.

„Belief in reincarnation, metempsychosis, transmigration, or the journey of souls, was known to our pre-Christian ancestors. It was part of their views on the issue of the soul and its posthumous fate. Contrary to current mainstream opinion, the belief in reincarnation as only a domain of Far East religions, it has, in fact, a long-time history among the native European pre-Christian belief systems as found in many ancient sources. This text is dedicated to the discussion about native pre-Christian European faith in the migration of souls. In particular, this text will focus on the the native beliefs of the Slavs and comparing these beliefs with modern research on reincarnation conducted by Ian Stevenson and his followers.” read all

bocian reinkarnacja